[PPT] Sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện thường (Minh Nghĩa)

Minh Nghia Upload ngày 07/04/2009 21:21

File Sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện thường (Minh Nghĩa) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường của Minh Nghia liên quan đến su phong dien, chat khi, dieu kien thuong, bai giang, minh nghia, Sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện thường (Minh Nghĩa).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,320 lượt.


Sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện thường (Minh Nghĩa)


Xem trước tài liệu Sự phóng điện trong chất khí ở điều kiện thường (Minh Nghĩa)