[Word] Đề ôn ĐHCĐ số 6 (Phần lý thuyết) (Trần Đình Hùng)

Hung_Physic Upload ngày 10/06/2009 11:55

File Đề ôn ĐHCĐ số 6 (Phần lý thuyết) (Trần Đình Hùng) Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Hung_Physic liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,655 lượt.


Đề ôn ĐHCĐ số 6 (Phần lý thuyết) (Trần Đình Hùng)

 

Trong đề này tôi đã tổng hợp các câu lý thuyết của các đề thi ĐH chính thức và các đề thi thử do thành viên gửi lên.


Xem trước tài liệu