[Word] Đề thi thử ĐH THPT số 1 Bố Trạch Quảng Bình (Nguyễn Đình Tấn)

Nguyen Dinh Tan (Tấn Na) Upload ngày 11/05/2009 17:52

File Đề thi thử ĐH THPT số 1 Bố Trạch Quảng Bình (Nguyễn Đình Tấn) Word thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Nguyen Dinh Tan (Tấn Na) liên quan đến de thi thu, dai hoc, nguyen dinh tan, Đề thi thử ĐH THPT số 1 Bố Trạch Quảng Bình (Nguyễn Đình Tấn).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,800 lượt.


Đề thi thử ĐH THPT số 1 Bố Trạch Quảng Bình (Nguyễn Đình Tấn)

 

Đề hay, đúng chuẩn nhưng cần hiểu bản chất vật lí.


Xem trước tài liệu Đề thi thử ĐH THPT số 1 Bố Trạch Quảng Bình (Nguyễn Đình Tấn)