[PPT] Tụ điện

Sưu tầm Upload ngày 07/04/2009 21:01

File Tụ điện PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Điện tích, điện trường - Vật lí 11. của Sưu tầm liên quan đến tu dien, bai giang, vat li 11, Tụ điện.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,378 lượt.


Tụ điện


Xem trước tài liệu Tụ điện