[PDF] Hướng dẫn làm quen với Mathematica 9.0

Dinh Trung Nguyen Upload ngày 22/07/2013 12:50

File Hướng dẫn làm quen với Mathematica 9.0 PDF thuộc chuyên mục Hướng dẫn dử dụng phần mềm của Dinh Trung Nguyen liên quan đến Hướng dẫn, làm quen, Mathematica 9.0, Hướng dẫn làm quen với Mathematica 9.0.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/07/2013 và cho đến giờ nó được tải về 2,473 lượt.


Hướng dẫn làm quen với Mathematica 9.0
lam-quen-voi-mathematica.thuvienvatly.com.02715.pdf

Làm quen với Mathematica - Một phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy Toán học. Vẽ đồ thị, giải phương trình, tính tích phân và nhiều công dụng khác nữa


Xem trước tài liệu Hướng dẫn làm quen với Mathematica 9.0