[PDF] Đề thi thử môn vật lí trường chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Kinh Luân Upload ngày 14/05/2009 14:07

File Đề thi thử môn vật lí trường chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Nguyễn Kinh Luân liên quan đến de thi thu, de luyen thi, le hong phong, nguyen kinh luan, Đề thi thử môn vật lí trường chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 6,843 lượt.


Đề thi thử môn vật lí trường chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh

 

Mọi người làm thử rồi cho nhận xét nghen.


Xem trước tài liệu Đề thi thử môn vật lí trường chuyên Lê Hồng Phong - TP Hồ Chí Minh