[Word] CHU KÌ CON LẮC ĐƠN THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO

Trần Nghĩa Hà Upload ngày 06/08/2013 19:31

File CHU KÌ CON LẮC ĐƠN THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Trần Nghĩa Hà liên quan đến CHU KÌ, CON LẮC ĐƠN, THAY ĐỔI, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ CAO, CHU KÌ CON LẮC ĐƠN THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,070 lượt.


CHU KÌ CON LẮC ĐƠN THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO
bAi-tAp-con-lAc-DOn-2.thuvienvatly.com.caa7e.doc


Xem trước tài liệu CHU KÌ CON LẮC ĐƠN THAY ĐỔI THEO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO