[DJVU] Elementary Particles

Upload ngày 15/05/2009 18:52

File Elementary Particles DJVU thuộc chuyên mục Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao của liên quan đến Elementary, Particles, Elementary Particles.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 656 lượt.


Elementary Particles

File dạng jivu. Các bạn có thể tải phần mềm đọc ebook jivu tại đây.