[PDF] Vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "Mắt, các tật của mắt và cách khắc phục"

Trương Thị Linh Châu Upload ngày 11/08/2013 17:00

File Vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "Mắt, các tật của mắt và cách khắc phục" PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Trương Thị Linh Châu liên quan đến Vận dụng, PP dạy học, dự án, vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "mắt, các tật của mắt và cách khắc phục".

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 3,195 lượt.


Vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "Mắt, các tật của mắt và cách khắc phục"
dayhoctheoduan.thuvienvatly.com.9091c.pdf


Xem trước tài liệu vận dụng PP dạy học theo dự án vào dạy bài "mắt, các tật của mắt và cách khắc phục"