[Word] Khảo sát dao động điều hòa

Cẩm Tú Upload ngày 13/08/2013 08:28

File Khảo sát dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Cẩm Tú liên quan đến Khảo sát, dao động, điều hòa, Khảo sát dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 628 lượt.


Khảo sát dao động điều hòa
dao-DOng-DiEu-hOa.thuvienvatly.com.e1b41.doc

 

Vật lý 12 NC, chương II: Dao động điều hòa


Xem trước tài liệu Khảo sát dao động điều hòa