[PDF] Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn" (Nguyễn Hoàng Yến)

Trương Thị Linh Châu Upload ngày 20/08/2013 06:46

File Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn" (Nguyễn Hoàng Yến) PDF thuộc chuyên mục Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao của Trương Thị Linh Châu liên quan đến Tiến trình, xây dựng, kiến thức, quy luật, dao động điều hòa, con lắc đơn, Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn".

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 883 lượt.


Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn" (Nguyễn Hoàng Yến)
tientrinhxaydungkienthucconlacdonyen.thuvienvatly.com.5f787.pdf


Xem trước tài liệu Tiến trình xây dựng kiến thức "Quy luật dao động điều hòa của con lắc đơn"