[Word] Thấu kính

truong dinh hung Upload ngày 20/08/2013 21:27

File Thấu kính Word thuộc chuyên mục Mắt và dụng cụ quang của truong dinh hung liên quan đến Thấu kính, Thấu kính.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 2,331 lượt.


Thấu kính
thau-kinh.thuvienvatly.com.c762d.doc


Xem trước tài liệu Thấu kính