[Word] Bài tập sóng cơ học hay (có đáp án)

nguyễn vân anh Upload ngày 24/08/2013 18:33

File Bài tập sóng cơ học hay (có đáp án) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nguyễn vân anh liên quan đến Bài tập, sóng cơ học, Bài tập sóng cơ học hay.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 24/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 5,740 lượt.


Bài tập sóng cơ học hay (có đáp án)
luyen-tap-song-co-dan.thuvienvatly.com.8b9ca.doc


Xem trước tài liệu Bài tập sóng cơ học hay