[Word] Bài tập ôn tập bài Dao động điều hòa

Pham Thanh Tuan Upload ngày 26/08/2013 19:37

File Bài tập ôn tập bài Dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Pham Thanh Tuan liên quan đến Bài tập, ôn tập, Dao động điều hòa, Bài tập ôn tập bài Dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/08/2013 và cho đến giờ nó được tải về 3,145 lượt.


Bài tập ôn tập bài Dao động điều hòa
bai6bton.thuvienvatly.com.561cb.doc

Mình cóp nhặt một số bài tập ôn tập bài dao động điều hòa (có đáp án). Mong đây là tài liệu tham khảo bổ ích cho HS và quý đồng nghiệp!!


Xem trước tài liệu Bài tập ôn tập bài Dao động điều hòa