[ZIP] Dự đoán dấu bằng trong Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) để tìm GTLN,GTNN và chứng minh Bất đẳng thức

Nguyen Van Cuong Upload ngày 07/09/2013 08:08

File Dự đoán dấu bằng trong Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) để tìm GTLN,GTNN và chứng minh Bất đẳng thức ZIP thuộc chuyên mục Toán học của Nguyen Van Cuong liên quan đến Dự đoán, dấu bằng, Bất đẳng thức Cauchy, Dự đoán dấu bằng trong Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) để tìm GTLN,GTNN và chứng minh Bất đẳng thức.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 812 lượt.


Dự đoán dấu bằng trong Bất đẳng thức Cauchy (AM-GM) để tìm GTLN,GTNN và chứng minh Bất đẳng thức
skkn-ddoan-dau-bang-cosi-tim-gtln-nn-dotatthang.thuvienvatly.com.b377e.zip

 

Thầy Đỗ Tất Thắng-Trường THPT Ngô Quyền-Đồng Nai