[Word] Các dạng bài tập chương Sóng cơ

pham hoang tan Upload ngày 10/09/2013 06:31

File Các dạng bài tập chương Sóng cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của pham hoang tan liên quan đến Các dạng, bài tập, Sóng cơ, Các dạng bài tập chương Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 6,968 lượt.


Các dạng bài tập chương Sóng cơ
chuyEn-DE-sOng-cO-bAn-chuAn-2013.thuvienvatly.com.641d4.doc


Xem trước tài liệu Các dạng bài tập chương Sóng cơ