[PPT] Giao thoa sóng nước

tuan tham Upload ngày 12/09/2013 11:05

File Giao thoa sóng nước PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của tuan tham liên quan đến Giao thoa, sóng nước, Giao thoa sóng nước.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,050 lượt.


Giao thoa sóng nước
tham--giao-thoa-song.thuvienvatly.com.ce166.ppt


Xem trước tài liệu Giao thoa sóng nước