[] Các phím tắt trong excel 2007 và word 2007

Trần Triệu Phú Upload ngày 26/09/2013 11:38

File Các phím tắt trong excel 2007 và word 2007 thuộc chuyên mục Kho tài nguyên tin học của Trần Triệu Phú liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/09/2013 và cho đến giờ nó được tải về 626 lượt.


Các phím tắt trong excel 2007 và word 2007

Phụ lục này sẽ giúp các bạn biết được một số phím tắt được “vô giá” sử dụng trong Word và Excel, giúp chúng ta rút ngắn được thời gian và quá trình thao tác sẽ trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn. Dưới đây là bảng liệt kê một số phím tắt thông dụng sử dụng trong MS Word và MS Excel, được chia làm 2 dãy, một cho MS Word, một cho MS Excel.