[Word] Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương

VŨ DUY PHƯƠNG Upload ngày 04/10/2013 06:43

File Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương Word thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của VŨ DUY PHƯƠNG liên quan đến Sử dụng, tích phân, xác định, trọng tâm, mô men quán tính, vật rắn, Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/10/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,522 lượt.


Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương
18-tuyet-chieu-co-hoc.thuvienvatly.com.a4c90.doc

Ý tại ngôn ngoại

 


Xem trước tài liệu Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương