[RAR] Giao thoa sóng 12NC

ha binh duong Upload ngày 10/10/2013 06:41

File Giao thoa sóng 12NC RAR thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của ha binh duong liên quan đến Giao thoa sóng, 12NC, Giao thoa sóng 12NC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/10/2013 và cho đến giờ nó được tải về 864 lượt.


Giao thoa sóng 12NC
giao-thoa-song.thuvienvatly.com.6c102.rar