[PDF] Đề thi thử đại học lần 1 (Có đáp án)_TTLT KHTN Buôn Ma Thuột

Trần Quốc Lâm - ĐH Tây Nguyên Upload ngày 12/10/2013 07:41

File Đề thi thử đại học lần 1 (Có đáp án)_TTLT KHTN Buôn Ma Thuột PDF thuộc chuyên mục Đề thi thử đại học môn Vật lý của Trần Quốc Lâm - ĐH Tây Nguyên liên quan đến Đề thi thử, đại học, lần 1, Đề thi thử đại học lần 1.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/10/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,608 lượt.


Đề thi thử đại học lần 1 (Có đáp án)_TTLT KHTN Buôn Ma Thuột
de-thi-thu-01-vat-lynh-2013-2014.thuvienvatly.com.026de.pdf

Đề thi gồm phần kiến thức Dao động điều hòa và Con lắc lò xo.

Đề thi này dành cho lớp A3 thuộc khóa luyện thi đại học năm học 2013-2014 tại TT Luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN, 50/2 Ywang, Tp. BMT. Ngày thi 11/10/2013.

www.facebook.com/luyenthikhtn


Xem trước tài liệu Đề thi thử đại học lần 1