[PDF] Bước nhảy siêu thanh (Ở độ cao ban đầu nào thì vật rơi nhanh hơn tốc độ âm thanh?)

Trần Nghiêm Upload ngày 14/10/2013 12:42

File Bước nhảy siêu thanh (Ở độ cao ban đầu nào thì vật rơi nhanh hơn tốc độ âm thanh?) PDF thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Trần Nghiêm liên quan đến Bước nhảy, siêu thanh, vận tốc tới hạn, rơi tự do, Bước nhảy siêu thanh.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/10/2013 và cho đến giờ nó được tải về 374 lượt.


Bước nhảy siêu thanh (Ở độ cao ban đầu nào thì vật rơi nhanh hơn tốc độ âm thanh?)
buocnhaysieuthanh.thuvienvatly.com.efdd8.pdf


Xem trước tài liệu Bước nhảy siêu thanh