[PDF] Bài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa

Bùi Thái Hưng Upload ngày 04/11/2013 15:46

File Bài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Bùi Thái Hưng liên quan đến Bài tập, thời gian, quãng đường, dao động điều hòa, Bài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 04/11/2013 và cho đến giờ nó được tải về 3,997 lượt.


Bài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa
tai-vi-tri-can-bang-thi.thuvienvatly.com.da310.pdf

Các bài tập cơ bản về "Quãng Đường và Thời Gian" trong Dao Động Điều Hòa và Các bài tập cùng chủ đề trong đề thi đại học các năm 


Xem trước tài liệu Bài tập về thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa