[PDF] Bài tập đại cương về dao động điều hòa

Tran Ngoc Tan Upload ngày 10/11/2013 22:53

File Bài tập đại cương về dao động điều hòa PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Tran Ngoc Tan liên quan đến Bài tập, đại cương, dao động điều hòa, Bài tập đại cương về dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/11/2013 và cho đến giờ nó được tải về 5,664 lượt.


Bài tập đại cương về dao động điều hòa
bAi-tAp-trAc-nghiEm-DAi-cUOng-dD-Dh.thuvienvatly.com.93727.pdf


Xem trước tài liệu Bài tập đại cương về dao động điều hòa