[Word] Từ lý thuyết lượng tử đến nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại (Nguyễn Đức Hiệp)

Nguyễn Đức Hiệp Upload ngày 03/08/2009 11:25

File Từ lý thuyết lượng tử đến nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại (Nguyễn Đức Hiệp) Word thuộc chuyên mục Các bài báo tiếng Việt của Nguyễn Đức Hiệp liên quan đến thuyet luong tu, nghe thuat hien dai, hau hien dai, nguyen duc hiep, Từ lý thuyết lượng tử đến nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại (Nguyễn Đức Hiệp).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 03/08/2009 và cho đến giờ nó được tải về 872 lượt.


Từ lý thuyết lượng tử đến nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại (Nguyễn Đức Hiệp)

Khoa học và nghệ thuật đã gặp nhau và bổ sung cho nhau trong giai đoạn quan trọng nhất của sự phát triển khoa học bắt đầu từ thời khai sáng ở thế kỷ 17, đặt nền tảng cho khoa học hiện đại ngày nay: vật lý lượng tử và thuyết tương đối.


Xem trước tài liệu Từ lý thuyết lượng tử đến nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại (Nguyễn Đức Hiệp)