[] Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và Phương hướng hoạt động

Taluma Upload ngày 20/11/2013 08:40

File Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và Phương hướng hoạt động thuộc chuyên mục Tài liệu khác của Taluma liên quan đến Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn, Phương hướng hoạt động, Mẫu Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và Phương hướng hoạt động.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/11/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,169 lượt.


Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn và Phương hướng hoạt động

Một mẫu "Báo cáo Tổng kết Công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2013 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2014" của ĐOÀN XÃ THANH THẠCH - C.Đ TRƯỜNG THCS THANH THẠCH