[Word] Đề thi vật lý cuối học kỳ tại Kansas State University, USA

Nguyễn Đông Hải Upload ngày 29/05/2009 15:10

File Đề thi vật lý cuối học kỳ tại Kansas State University, USA Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Đông Hải liên quan đến de thi, cuoi hoc ki, kansas, nguyen dong hai, Đề thi vật lý cuối học kỳ tại Kansas State University, USA.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 29/05/2009 và cho đến giờ nó được tải về 939 lượt.


Đề thi vật lý cuối học kỳ tại Kansas State University, USA

 

Tôi xin giới thiệu với thư viện đề thi cuối khóa của lớp Vật lý kỹ thuật 1 (Engineering Physics 1) tại Kansas State University. Tôi là một trong số các giảng viên chính của lớp này, phụ trách dạy giải bài tập và thí nghiệm. Tôi đã biên dịch đề thi này và xin giới thiệu với thư viện. Dù là đề thi dành cho SV Đại học, nhưng mức độ của nó chỉ tương đương chương trình lớp 10 ở Việt Nam.

Tôi hy vọng đề thi này cho các bạn biết thêm về việc học và thi ở Mỹ nói chung và ở Kansas State University nói riêng.


Xem trước tài liệu Đề thi vật lý cuối học kỳ tại Kansas State University, USA