[Word] Li độ của phần tử môi trường (sóng cơ) - Sai lầm dễ gặp phải

linhvc Upload ngày 12/12/2013 11:14

File Li độ của phần tử môi trường (sóng cơ) - Sai lầm dễ gặp phải Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của linhvc liên quan đến Li độ, phần tử, môi trường, Li độ của phần tử môi trường.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/12/2013 và cho đến giờ nó được tải về 1,138 lượt.


Li độ của phần tử môi trường (sóng cơ) - Sai lầm dễ gặp phải
sai-lam-de-gap-trong-bai-toan-li-do-phan-tu-moi-truong---song-co-.thuvienvatly.com.20b62.doc

Bài viết này tôi đề cập tới một sai lầm dễ gặp trong bài toán tìm li độ của phần tử môi trường trong sóng cơ. Mục đích chính để một số em học sinh sẽ không bị nhầm khi giải quyết loại bài toán này. 


Xem trước tài liệu Li độ của phần tử môi trường