[PDF] Hướng dẫn ứng dụng phần mềm Geometer's SketchPad

nguyenquocvinh Upload ngày 19/12/2013 06:46

File Hướng dẫn ứng dụng phần mềm Geometer's SketchPad PDF thuộc chuyên mục Hướng dẫn dử dụng phần mềm của nguyenquocvinh liên quan đến Hướng dẫn, ứng dụng, phần mềm, Geometer's SketchPad, Hướng dẫn ứng dụng phần mềm Geometer's SketchPad.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/12/2013 và cho đến giờ nó được tải về 800 lượt.


Hướng dẫn ứng dụng phần mềm Geometer's SketchPad
ng-dung-phan-mem-geometers-sketchpad.thuvienvatly.com.97843.pdf

Hướng dẫn ứng dụng phần mềm Geometer's SketchPad trong vẽ hình toán học cực hay của http://c3phanngochien.edu.vn/


Xem trước tài liệu Hướng dẫn ứng dụng phần mềm Geometer's SketchPad