[PDF] Đề thi kết thúc học phần Thiết kế bài dạy vật lý 2013-2014 (HCMUP)

Nguyễn Lê Anh Upload ngày 06/01/2014 06:18

File Đề thi kết thúc học phần Thiết kế bài dạy vật lý 2013-2014 (HCMUP) PDF thuộc chuyên mục Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng của Nguyễn Lê Anh liên quan đến Đề thi, kết thúc, học phần, Thiết kế, bài dạy, vật lý, Đề thi kết thúc học phần Thiết kế bài dạy vật lý.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 06/01/2014 và cho đến giờ nó được tải về 336 lượt.


Đề thi kết thúc học phần Thiết kế bài dạy vật lý 2013-2014 (HCMUP)
tkbd2013.thuvienvatly.com.0b2ce.pdf

Đề do thầy Mai Hoàng Phương biên soạn


Xem trước tài liệu Đề thi kết thúc học phần Thiết kế bài dạy vật lý