[Word] KĨ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI

NGUYEN THI KIM DIEU Upload ngày 08/01/2014 22:24

File KĨ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI Word thuộc chuyên mục Tài liệu khác của NGUYEN THI KIM DIEU liên quan đến KĨ NĂNG, GIÁO VIÊN, CHỦ NHIỆM, CÔNG TÁC, TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI, KĨ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/01/2014 và cho đến giờ nó được tải về 536 lượt.


KĨ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI
skkn-2012-2013.thuvienvatly.com.20437.doc

   


Xem trước tài liệu KĨ NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM - TRƯỜNG THCS LƯƠNG PHI