[PDF] John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)

Kenneth W. Ford Upload ngày 01/06/2009 15:11

File John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch) PDF thuộc chuyên mục Danh nhân Vật lý của Kenneth W. Ford liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 928 lượt.


John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)

 

Bài của Kenneth W. Ford đăng trên Physics Today, số tháng 4/2009.
HiepKhachQuay dịch.

Kenneth W. Ford


Xem trước tài liệu