[PDF] Principles of Quantum Mechanics

nguyenvu Upload ngày 07/02/2014 19:37

File Principles of Quantum Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của nguyenvu liên quan đến Principles, Quantum Mechanics, Principles of Quantum Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/02/2014 và cho đến giờ nó được tải về 264 lượt.


Principles of Quantum Mechanics
ramamurtishankarprinciplesofquantummechanicbookfiorg.thuvienvatly.com.c182e.pdf

Đây là một trong những cuốn sách quan trọng nhất về cơ học lượng tử.


Xem trước tài liệu Principles of Quantum Mechanics