[PDF] Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths

Prophy Upload ngày 15/02/2014 06:45

File Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Prophy liên quan đến Introduction, Quantum Mechanics, D. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/02/2014 và cho đến giờ nó được tải về 785 lượt.


Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths
introduction-to-quantum-mechanics---d-griffiths.thuvienvatly.com.40282.pdf


Xem trước tài liệu Introduction to Quantum Mechanics - D. Griffiths