[PPTX] Phản ứng nhiệt hạch

Dương Văn Đổng Upload ngày 20/02/2014 20:26

File Phản ứng nhiệt hạch PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân của Dương Văn Đổng liên quan đến Phản ứng, nhiệt hạch, Phản ứng nhiệt hạch.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/02/2014 và cho đến giờ nó được tải về 68 lượt.


Phản ứng nhiệt hạch
65phanungnhiethach.thuvienvatly.com.1b734.pptx


Xem trước tài liệu Phản ứng nhiệt hạch