[PDF] An Introduction to Quantum Field Theory - Peskin and Schroeder

Prophy Upload ngày 28/02/2014 20:33

File An Introduction to Quantum Field Theory - Peskin and Schroeder PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Prophy liên quan đến An Introduction, Quantum Field Theory, An Introduction to Quantum Field Theory.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/02/2014 và cho đến giờ nó được tải về 791 lượt.


An Introduction to Quantum Field Theory - Peskin and Schroeder
an-introduction-to-quantum-field-theory----peskin-and-schroeder.thuvienvatly.com.5e921.pdf


Xem trước tài liệu An Introduction to Quantum Field Theory