[Word] 100 câu trắc nghiệm mẫu Bohr và quang phổ Hydro - Gửi các bạn ôn thi ĐH

Nguyễn Duy Phiên Upload ngày 11/03/2014 10:34

File 100 câu trắc nghiệm mẫu Bohr và quang phổ Hydro - Gửi các bạn ôn thi ĐH Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của Nguyễn Duy Phiên liên quan đến 100 câu, trắc nghiệm, mẫu Bohr, quang phổ Hydro, 100 câu trắc nghiệm mẫu Bohr và quang phổ Hydro.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 11/03/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,807 lượt.


100 câu trắc nghiệm mẫu Bohr và quang phổ Hydro - Gửi các bạn ôn thi ĐH
6--bai-tap-mau-borh-va-quang-pho-hidro.thuvienvatly.com.d12d7.doc


Xem trước tài liệu 100 câu trắc nghiệm mẫu Bohr và quang phổ Hydro