[PPTX] Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng

Dương Văn Đổng Upload ngày 14/03/2014 20:37

File Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng PPTX thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng của Dương Văn Đổng liên quan đến Ôn tập, Lượng tử, ánh sáng, Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/03/2014 và cho đến giờ nó được tải về 604 lượt.


Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng
ontapluongtuanhsang.thuvienvatly.com.55ef2.pptx


Xem trước tài liệu Ôn tập chương Lượng tử ánh sáng