[PDF] Luận văn Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên

Trần Triệu Phú Upload ngày 17/03/2014 08:40

File Luận văn Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên PDF thuộc chuyên mục Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar của Trần Triệu Phú liên quan đến chương trình quản lý giáo viên, Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/03/2014 và cho đến giờ nó được tải về 308 lượt.


Luận văn Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên
trungtamtinhoceduvn.thuvienvatly.com.e8243.pdf

Mục lục

PhầnI: Khảo sát hệ thống quản lý nhân viên trường THPT Mỹ Hào.

1. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán

2. Sơ lược về trường THPT Mỹ Hào

3. Cơ cấu tổ chức của trường THPT Mỹ Hào

PhầnII: Phân tích và thiết kế hệ thống .

1. Sơ đồ phân cấp chức năng nghiệp vụ của trường

2. Biểu đô luồng dữ liệu

2.1 Biểu đồ mức ngữ cảnh

2.2 Biểu đồ mức đỉnh

2.3. Biểu đồ mức dưới đỉnh

a. Biều đồ phân rã chức năng “Admin”.

b. Biểu đồ phân rã chức năng “Cập nhật.

c. Biểu đồ phân rã chức năng “Tra cứu”..

d. Biểu đồ phân rã chức năng “ Thống kê”.

PhầnIII: Xây dựng cơ sở dữ liệu…

1. Mô hình thực thể liên kết…

2. Mô hình quan hệ CSDL

3. Các bảng CSDL

PhầnIV: Giới thiệu chương trình

1. Giao diện chính của chương trình

2. Các Form chức năng của chương trình

Phần V: Lựa chọn ngôn ngữ


Xem trước tài liệu Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên