[PPT] Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Hương Upload ngày 20/03/2014 17:57

File Phương trình trạng thái của khí lí tưởng PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Chất khí của Hương liên quan đến Phương trình, trạng thái, khí lí tưởng, Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 20/03/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,591 lượt.


Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
buOi-sAng-pt-tt.thuvienvatly.com.ea0ab.ppt


Xem trước tài liệu Phương trình trạng thái của khí lí tưởng