[PPT] Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc)

Trần Kim Bắc_THPT Trần Phú Upload ngày 10/04/2009 15:13

File Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ của Trần Kim Bắc_THPT Trần Phú liên quan đến tu thong, hien tuong, cam ung, dien tu, bai giang, tran kim bac, Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 10/04/2009 và cho đến giờ nó được tải về 1,483 lượt.


Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc)


Xem trước tài liệu Khái niệm từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ (Trần Kim Bắc)