[PDF] 50 CÂU TRẮC NGHIÊM DAO ĐỘNG SÓNG HAY & KHÓ

mach tri tin Upload ngày 08/04/2014 08:05

File 50 CÂU TRẮC NGHIÊM DAO ĐỘNG SÓNG HAY & KHÓ PDF thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12 của mach tri tin liên quan đến 50 CÂU, TRẮC NGHIÊM, DAO ĐỘNG, SÓNG, 50 CÂU TRẮC NGHIÊM DAO ĐỘNG SÓNG.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/04/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,311 lượt.


50 CÂU TRẮC NGHIÊM DAO ĐỘNG SÓNG HAY & KHÓ
50-cAu-dao-DOng-sOngphn-1.thuvienvatly.com.b8e5b.pdf

 

Giới thiệu các câu hay và khó LTĐH phần Dao động và Sóng cơ học.


Xem trước tài liệu 50 CÂU TRẮC NGHIÊM DAO ĐỘNG SÓNG