[PDF] The Universe Before the Big Bang: Cosmology and String Theory

Maurizio Gasperini Upload ngày 05/06/2009 14:53

File The Universe Before the Big Bang: Cosmology and String Theory PDF thuộc chuyên mục Thiên văn học, Vũ trụ học của Maurizio Gasperini liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/06/2009 và cho đến giờ nó được tải về 690 lượt.


The Universe Before the Big Bang: Cosmology and String Theory

 


Xem trước tài liệu