[Word] Bài tập ôn luyện giao thoa và sóng dừng

chiến Upload ngày 16/04/2014 06:40

File Bài tập ôn luyện giao thoa và sóng dừng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của chiến liên quan đến Bài tập, ôn luyện, giao thoa, sóng dừng, Bài tập ôn luyện giao thoa và sóng dừng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,890 lượt.


Bài tập ôn luyện giao thoa và sóng dừng
giao-thoa-va-song-dung.thuvienvatly.com.01e8f.doc


Xem trước tài liệu Bài tập ôn luyện giao thoa và sóng dừng