[PPTX] Ôn tập chương Dao động và sóng điện từ

Dương Văn Đổng Upload ngày 16/04/2014 21:19

File Ôn tập chương Dao động và sóng điện từ PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động điện từ - Sóng điện từ của Dương Văn Đổng liên quan đến Ôn tập, Dao động, sóng điện từ, Ôn tập chương Dao động và sóng điện từ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/04/2014 và cho đến giờ nó được tải về 2,027 lượt.


Ôn tập chương Dao động và sóng điện từ
ontapdaodongdientu.thuvienvatly.com.d5957.pptx


Xem trước tài liệu Ôn tập chương Dao động và sóng điện từ