[ZIP] Phần mềm luyện thi đại học vật lý 2014: Qtespro - Quang Duy

Thầy Duy - Triệu Sơn - Thanh Hóa Upload ngày 17/04/2014 09:30

File Phần mềm luyện thi đại học vật lý 2014: Qtespro - Quang Duy ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm kiểm tra kiến thức của Thầy Duy - Triệu Sơn - Thanh Hóa liên quan đến Phần mềm luyện thi đại học, Qtespro, Phần mềm luyện thi đại học vật lý 2014: Qtespro - Quang Duy.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/04/2014 và cho đến giờ nó được tải về 2,393 lượt.


Phần mềm luyện thi đại học vật lý 2014: Qtespro - Quang Duy
qtespro---quangduy-beta-v10.thuvienvatly.com.c4af0.zip

Phần mềm luyện thi đại học vật lý 2014: Qtespro - Quang Duy

Phần mềm được chia các phần và các chuyên đề riêng biệt

- Hệ thống lý thuyết: Tác giả hệ thống toàn bộ lý thuyết từ cơ bản đến chuyên sâu đồng thời hệ thống công thức đặc biệt giải nhanh các bài tập tắc nghiệm.

- Chuyên đề: Tác giả chia nội dung chương trình thi thành các chuyên đề riêng biệt, lựa chon câu hỏi phù hợp giúp học sinh hệ thống lại kiến thức. Nắm sâu, nắm chắc các kiến thức.

- Thi thử: Tác giả chia thành nhiều mức độ từ rẽ đến khó, giúp học sinh từng bước rèn luyện kỹ năng làm đề tắc nghiệm, có niềm tin vào khả năng của mình.