[PPTX] Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm

Dương Văn Đổng - Bình Thuận Upload ngày 18/04/2014 12:42

File Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm PPTX thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Dương Văn Đổng - Bình Thuận liên quan đến Ôn tập, Sóng cơ, sóng âm, Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/04/2014 và cho đến giờ nó được tải về 1,570 lượt.


Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm
ontapsongcosongam.thuvienvatly.com.c9c15.pptx


Xem trước tài liệu Ôn tập chương Sóng cơ và sóng âm