[Word] Sóng âm

long_hien11 Upload ngày 19/04/2014 13:47

File Sóng âm Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của long_hien11 liên quan đến Sóng âm, Sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 19/04/2014 và cho đến giờ nó được tải về 694 lượt.


Sóng âm
can-canh-song-am-nang-giot-nuoc.thuvienvatly.com.a4283.docx


Xem trước tài liệu Sóng âm