[PDF] TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ (BẢN CẬP NHẬT 15 THÁNG 5 NĂM 2014)

mach tri tin Upload ngày 17/05/2014 08:53

File TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ (BẢN CẬP NHẬT 15 THÁNG 5 NĂM 2014) PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của mach tri tin liên quan đến TÀI LIỆU, LTĐH, SÓNG CƠ HỌC, TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/05/2014 và cho đến giờ nó được tải về 5,099 lượt.


TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ (BẢN CẬP NHẬT 15 THÁNG 5 NĂM 2014)
sOng-cO-cAp-nhAt-15-thAng-5-nAm-2014.thuvienvatly.com.3adbc.pdf

 

hướng dẫn cho hs đi từ tóm tắt lý thuyết, bài mẫu mình họa có lời giải, hệ thóng bài tập và đáp án theo định hướng LTĐH chương Sóng cơ học & Sóng âm. (có thể dùng học từ đầu hoặc ôn cấp tốc)


Xem trước tài liệu TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC