[PPT] 10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)

Trần Công Huẩn Upload ngày 26/05/2014 08:07

File 10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang) PPT thuộc chuyên mục Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm của Trần Công Huẩn liên quan đến 10CB Bài 01, Trần Công Huẩn, THPT Chuyên Tiền Giang, 10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/05/2014 và cho đến giờ nó được tải về 574 lượt.


10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)
10cbbai01.thuvienvatly.com.ad97e.ppt

Bài 01: Chuyển động cơ.

Rất hay, đầu đủ, chỉ 1 file với 20 slide.


Xem trước tài liệu 10CB Bài 01 (Trần Công Huẩn - THPT Chuyên Tiền Giang)